Wat is Valkerij?

Hoe het ooit begon met de Valkerij

Het begrip valkerij is de jachttechniek om met afgerichte roofvogels, in het wild levende prooien te vangen. Van de valkenier wordt een enorme toewijding verlangd in de verzorging, africhting en training om tot het vliegen en jagen te komen met jachtvogels.

Valkerij is een manier van leven. Valkerij betekend geen tijd hebben voor andere hobby’s of sporten.
Na een intensieve trainingsperiode zullen de vogels geen angst meer hebben voor de valkenier.
Op het moment dat de valkenier de vogel roept, zal deze terugkeren op de handschoen. Ook zal de
de afgerichte vogel bereid zijn om samen met de valkenier en de jachthond te jagen.

Verleden
Vermoedelijk 2000 jaar voor Chr. is in Centraal-Azie het idee ontstaan om valken te vangen en af te richten voor de jacht. Mede onder invloed van de kruisvaarders, verkreeg de valkerij in Europa grote popularieteit. Later kwam de valkerij aan de West-Europesche hoven tot grote bloei.
Deze hoven hadden Nederlansche valkeniers uit Valkenswaard in dienst om de vogels af te richten en te trainen. Het aanzien van de adel, werd mede bepaald door het
soort en aantal jachtvogels waarover men beschikte.

Zo behoorden:

  • grote arenden toe aan keizers
  • giervalken waren voor koningen
  • slechtvalken voor hertogen en prinsen
  • kleinere valkensoorten waren voor de jonkheren en jonkvrouwen.
    Hoewel de valkerij in feite een privilege was van de adelstand, mochten ook bedienden en gewone burgers de valkerij beoefenen. Zei het met andere roofvogelsoorten
    zoals de havik en de sperwer.

Door de verstedelijking, de industriele revolutie en de cultivering van de ongerepte natuur t.b.v. landbouw, ontstond het probleem van het ruimtegebrek om deze vorm van jacht te beoefenen. Hierdoor is de valkerij langzaam uit onze West-Europesche cultuur verdwenen.

Heden
De valkerij is echter nooit geheel uit ons land verdwenen. Tegenwoordig wordt de traditie van de valkerij in Nederland nog in ere gehouden door een aantal verenigingen en door het
Cultuur Historisch Museum in Valkenswaard.
Tot begin ’70-jaren, bleef de groep praktiserende valkeniers in Nederland zeer bescheiden.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
heeft tot op heden een beperkt aantal valkeniers een akte verleend om in Nederland te mogen jagen met de Slechtvalk, Havik en de Woestijnhavik.

Ontmoet de vogels

Tijdens de volgende evenementen zijn onze volgels te zien:

– Kerstmarkt… 21-12-2019