Overlastbestrijding

Vogels/Konijnen-overlast bestrijding

Konijnen, kraaien, verwilderde postduiven, kauwen, spreeuwen en andere vogels kunnen voor overlast zorgen, wanneer deze vogels/konijnen zich in grote aantallen groeperen op terreinen waar relatief veel voedsel en rust te vinden zijn.
De aanwezigheid van deze grote groepen vogels/konijnen kan het natuurlijk evenwicht in deze gebieden gemakkelijk verstoren. Ook kan veel schade aan gebouwen en gewassen worden veroorzaakt. Door het met regelmaat los te laten vliegen van roofvogels op deze plaatsen wordt onrust veroorzaakt, waardoor de overlast veroorzakende vogels/konijnen op de vlucht slaan.
Deze milieu vriendelijke methode van regelmatige verjaging blijkt zeer effectief te zijn.
De verjaagde vogels/konijnen keren niet terug, uit angst voor hun natuurlijke vijand.

Overlastbestrijding middels roofvogels is een intensief maar ook effectief gebeuren. Dit betekent dus dat de zogenaamde predatiedruk (vijandsdruk of druk om opgegeten te worden) moet worden opgevoerd om problemen op te lossen.
Soms zelfs is de enige methode om de overlast veroorzakende vogels/konijnen letterlijk weg te vangen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij stadsduiven.

Beheer- en schade bestrijding

Tevens is een van onze teamleden in het bezit van een valkeniersakte, zodat beheer en schade bestrijding in het kader van de Flora en Faunawet tot één van de mogelijkheden behoren.

Griffon vliegt met roofvogels die uitsluitend gekweekt zijn in volières door collega's in Engeland, Duitsland, België, en Nederland. Wettelijk is geregeld dat ook gekweekte roofvogels bescherming genieten van de Flora en Faunawet.

Alle roofvogels van Griffon zijn officieel geregistreerd bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.
Griffon beschikt over alle vereiste vergunningen verstrekt door dit Ministerie.