Expositie

Expositie

Door Griffon worden exposities van roofvogels verzorgd op diverse natuur- gerelateerde fairs en andere evenementen, waarbij het educatieve aspect van de valkerij, door een deskundige uitleg van een van onze teamleden voorop staat.

Na een inleiding over de valkerij, de jacht met roofvogels, de training, voeding en verzorging van onze roofvogels en uilen geeft Griffon U informatie over de meegenomen roofvogels en/of uilen, de roofvogels in de natuur en hun leefwijze.

SteppeHet publiek wordt in de gelegenheid gesteld om van dichtbij foto's te maken, vragen te stellen en onder deskundige leiding zelf een roofvogel op de handschoen te nemen.

Wij verzorgen ook lezingen op scholen waarbij de kinderen actief betrokken worden.

Als er voldoende ruimte is kan er eventueel buiten/binnen gevlogen worden.

Griffon vliegt met roofvogels die uitsluitend gekweekt zijn in volières door collega's in Engeland, Duitsland, België, en Nederland. Wettelijk is geregeld dat ook gekweekte roofvogels bescherming genieten van de Flora en Faunawet.

Alle roofvogels van Griffon zijn officieel geregistreerd bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.
Griffon beschikt over alle vereiste vergunningen verstrekt door dit Ministerie.