Wat biedt Griffon

DemonstratiesGriffon

Ons team demonstreert u op welke wijze de roofvogels worden afgericht en hoe er gevlogen wordt met diverse valken, haviken, arend, buizerds en uilen.

Tijdens onze demonstraties worden er toeschouwers actief betrokken bij het "Vluchtspel'. Bij alle demonstraties waarbij met de roofvogels wordt gevlogen, wordt gebruik gemaakt van een kunstprooi, waarmee de vogels ook zijn afgericht.

Griffon vliegt met roofvogels die uitsluitend gekweekt zijn in volières door collega's in Engeland, Duitsland, België, en Nederland. Wettelijk is geregeld dat ook gekweekte roofvogels bescherming genieten van de Flora en Faunawet.

Alle roofvogels van Griffon zijn officieel geregistreerd bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit Griffon beschikt over alle vereiste vergunningen verstrekt door dit ministerie.

Expositie

Door Griffon worden exposities van roofvogels verzorgd op diverse natuur- gerelateerde fairs en andere evenementen, waarbij het educatieve aspect van de valkerij, door een deskundige uitleg van een van onze teamleden voorop staat. Het publiek wordt in de gelegenheid gesteld om van dichtbij foto's te maken en onder deskundige leiding zelf een roofvogel op de handschoen te nemen.

Het aanvliegen van trouwringen en sleutels.

Wat is het leuk als een mooie uil of woestijnhavik uw trouwring aanvliegt, of bij een opening van een nieuw pand de sleutel wordt aangevlogen, dit kan zowel binnen als buiten gebeuren. Klik hier voor filmpje

Fotoreportage / Filmopnamen

Voor speciale fotoreportages of filmopnamen kunnen in overleg met en onder begeleiding van de teamleden van Griffon, roofvogels beschikbaar worden gesteld.

Roofvogelprojecten

Door Griffon worden regelmatig lezingen gehouden op locatie. Tijdens rondwandelingen en excursies, leert men onder begeleiding van een van onze teamleden roofvogels en uilen te herkennen in de natuur.

Vogeloverlast bestrijding

Kraaien, verwilderde postduiven, kauwen, spreeuwen en andere vogels kunnen voor overlast zorgen, wanneer deze vogels zich in grote aantallen groeperen op terreinen waar relatief veel voedsel en rust te vinden zijn. Door de aanwezigheid van deze grote groepen vogels kan het natuurlijk evenwicht in deze gebieden gemakkelijk worden verstoord. Ook kan veel schade aan gebouwen en gewassen worden veroorzaakt. Door het met regelmaat los te laten vliegen van roofvogels op deze plaatsen wordt onrust veroorzaakt, waardoor de overlast veroorzakende vogels op de vlucht slaan.
Deze milieu vriendelijke methode van regelmatige verjaging blijkt zeer effectief te zijn. De verjaagde vogels keren niet terug, uit angst voor hun natuurlijke vijand.

Beheer- en schade bestrijding

Tevens is een van onze teamleden in het bezit van een valkeniersakte, zodat beheer en schade bestrijding in het kader van de Flora en Faunawet tot één van de mogelijkheden behoren.